Mag een werkgever eenzijdig andere werkzaamheden aan de werknemer opdragen?

Terug

Dat hangt sterk af van de omstandigheden van het geval. Als het gaat om dezelfde soort werkzaamheden, dan kan dat onder het instructierecht van de werkgever vallen en is de werkgever gerechtigd om dit eenzijdig te bepalen. Als het gaat om andersoortige werkzaamheden, dan zal sneller sprake zijn van een eenzijdige wijziging van een arbeidsvoorwaarde, waarvoor – zonder eenzijdig wijzigingsbeding – de instemming van de werknemer nodig is.
Publicatiedatum 09/09/2013

Volg ons op social media