Mate van verwijtbaarheid: fictieve schaal van 1 tot 10

Terug

Hierin de uitspraak van de kantonrechter Enschede waarin het gaat om een werkneemster die zich in een memo negatief heeft uitgelaten over het bestuur. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek wegens een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding toe.

De oorzaak van die verstoorde arbeidsverhouding legt de kantonrechter echter bij de werkgever en kent derhalve de werkneemster een billijke vergoeding van €22.000 bruto (half jaarsalaris) toe. De kantonrechter houdt bij de berekening van de billijke vergoeding rekening met het inkomensverlies van werkneemster (€15.000 bruto) en de mate van verwijtbaarheid van de werkgever (€7.000 bruto). Opmerkelijk aan deze zaak is dat de kantonrechter bij de vaststelling van de mate van verwijtbaarheid een fictieve schaal van 1 tot en met 10 introduceert, waarbij 1 het minst en 10 het meest ernstig verwijtbaar is. Deze werkgever scoorde op die schaal een ‘3’.

Publicatiedatum 02/01/2018
Mate van verwijtbaarheid: fictieve schaal van 1 tot 10

Volg ons op social media