Naderen AOW-leeftijd geen reden voor matiging transitievergoeding

Terug

Bij het naderen van de AOW-leeftijd heeft een (zieke) werknemer recht op een volledige transitievergoeding. Dit is de uitkomst van een zaak die onlangs speelde bij het gerechtshof in Den Bosch.

In deze zaak draaide het om een leraar Frans die in 2014 ziek werd. Zijn werkgever, een middelbare school, zei in 2016 de arbeidsovereenkomst op wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, maar betaalde geen transitievergoeding. Als gevolg hiervan verzocht de werknemer de kantonrechter in Eindhoven om de werkgever te verplichten de transitievergoeding van iets meer dan €73.000 uit te betalen.

De werkgever nam dit besluit omdat de doelen van de transitievergoeding, compensatie voor het ontslag en het vergemakkelijken van de overstap naar een andere baan, niet van toepassing zouden zijn. Ook voerde de werkgever aan dat de ‘schade’, het inkomensverlies, voor de werknemer van ongeveer € 6.000,- disproportioneel zou zijn in verhouding tot de verlangde transitievergoeding van ruim €73.000 en een ongerechtvaardigde verrijking ten opzichte van hen waarvan het dienstverband eindigt op de AOW-gerechtigde leeftijd.

Volgens de kantonrechter heeft de man wel degelijk recht op een vergoeding maar mag deze tot €25.000 worden gematigd omdat de voormalig docent bijna tegen zijn AOW-leeftijd aan zou zitten.

De werknemer is het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter en besluit in hoger beroep te gaan. Het gerechtshof in Den Bosch bekeek de zaak opnieuw en is duidelijk: een werknemer die de AOW-leeftijd nadert, heeft bij ontslag recht op de volledige transitievergoeding. Het hof volgt hiermee de duidelijke richtlijnen met betrekking tot de transitievergoeding. Een werkgever is volgens artikel 7:673 BW lid 8b geen transitievergoeding verschuldigd als het dienstverband eindigt op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Er is in deze zaak dan ook geen rechtsgrond om de vergoeding te matigen of op te schorten.

Laatstgenoemde kwestie ligt op dit moment bij de Hoge Raad, omdat er vermoedens zijn van leeftijdsdiscriminatie. Om onder het betalen van de transitievergoeding uit te komen besluiten sommige werkgevers om het dienstverband in stand te houden totdat een werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Arrest: ECLI:NL:GHSHE:2017:3263

Publicatiedatum 11/09/2017
Naderen AOW-leeftijd geen reden voor matiging transitievergoeding

Volg ons op social media