Nieuw ontslagrecht: ketenregeling.

Terug

Vanaf 1 juli 2015 gelden er voor de ketenregeling andere regels, om werknemers meer zekerheid te geven over hun dienstverband. Zo wordt het laatste tijdelijke contract automatisch een vast contract als:

de periode van 2 jaar waarin meerdere tijdelijke contracten elkaar opvolgen wordt overschreden; of
een derde tijdelijk contract wordt gevolgd door een vierde.
Tijdelijke contracten zijn opeenvolgend, als zij elkaar met tussenpozen van 6 maanden of minder opvolgen. In een cao kan niet meer onbeperkt van de wettelijke regels worden afgeweken.

Uitzonderingen
De nieuwe regels gelden niet voor werknemers jonger dan 18 jaar, die niet meer dan 12 uur per week werken. Voor een statutair bestuurder kan van de termijn van 2 jaar worden afgeweken, maar niet van de overgang van een derde naar een vierde contract.

De minister kan bovendien bedrijfstakken aanwijzen waarin wordt afgeweken van de beperking om contracten voor bepaalde tijd aan te gaan.

 

Publicatiedatum 02/07/2015

Volg ons op social media