Nieuwe regels arbeidsrecht per 1 juli 2015

Terug

Per 1 januari veranderen de regels voor de proeftijd, het concurrentiebeding, de loonbetaling voor oproepkrachten en wordt de aanzegtermijn ingevoerd. Op 1 juli 2015 wijzigen echter nog meer zaken binnen het arbeidsrecht. We geven een kort overzicht.

Ontslag
Een werkgever kan straks niet meer kiezen tussen de ontslagroute langs het UWV of de kantonrechter. Als er sprake is van een bedrijfseconomisch ontslag, dan loopt de ontslagprocedure via het UWV. Gaat het om een andere ontslagreden, zoals disfunctioneren of een arbeidsconflict, dan stapt een werkgever naar de kantonrechter.

Ontslagvergoeding
Voor het bepalen van de hoogte van een ontslagvergoeding wordt niet langer de kantonrechtersformule gebruikt, maar de zogenaamde transitievergoeding.

Deze vergoeding is bedoeld voor omscholing naar ander werken en bedraagt maximaal 75.000 euro, of een jaarsalaris als dat meer bedraagt. Bij beëindiging van een contract van twee jaar of langer, heeft een werknemer in principe altijd recht op deze transitievergoeding.

Als de werkgever echter ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest, dan kan de rechter een hogere vergoeding toekennen. De werknemer kan na ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechtbank in hoger beroep gaan.

Bedenktijd
Een werknemer heeft na het sluiten van een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst twee weken bedenktijd.

Ketenbepaling
Een werkgever mag maar drie tijdelijke contracten in twee jaar tijd geven. Daarna heeft de werknemer recht op een contract voor onbepaalde tijd. De periode waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien gaat naar zes maanden.

Voor uitzendkrachten en bepaalde andere functies kan een uitzondering worden gemaakt in de CAO, maar deze wel is gemaximeerd tot zes tijdelijke contracten in maximaal vier jaar. De ketenbepaling geldt niet voor werknemers jonger dan 18 jaar met een gemiddelde arbeidsduur van hoogstens 12 uur per week

Publicatiedatum 21/12/2014

Volg ons op social media