Nu aan de slag met aanpassing ketenregeling

Terug

Eén van de zaken die verandert wanneer de Wet Werk en Zekerheid wordt ingevoerd is de ketenregeling. Hoewel deze wijziging naar verwachting pas op 1 juli 2015 ingaat, wil dat niet zeggen dat je als HR nog niet met dit onderdeel van het wetsvoorstel aan de slag moet. ls de Wet Werk en Zekerheid wordt ingevoerd, wordt de maximumtermijn van de ketenregeling teruggebracht van drie naar twee jaar. Met andere woorden: in plaats van maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd, mogen er in de toekomst maximaal drie contracten in twee jaar tijd worden afgesproken. Doel is dat werknemers eerder een vast contract krijgen, maar de vraag is of zij niet juist eerder op straat komen te staan. Daarom is de ingangsdatum van deze wijziging ook met een jaar uitgesteld.
Publicatiedatum 27/05/2014

Volg ons op social media