Nul uren contracten

Terug

Beperkingen mogelijkheden payroll
Payrolling als zodanig blijft mogelijk, maar wordt zo vormgegeven dat het een instrument is voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers en niet
voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Het kabinet komt met een wetsvoorstel waarin het soepeler arbeidsrechtelijk regime van de
uitzendovereenkomst buiten toepassing wordt verklaard in payrollsituaties.

Bovendien moeten payrollwerknemers qua (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk worden behandeld
met werknemers bij de inlener. Daarnaast moet de definitie van de uitzendovereenkomst ongemoeid blijft.

Beperking beschikbaarheid nulurencontacten
Het kabinet wil voorkomen dat bij nulurencontracten sprake is van permanente beschikbaarheid als dat niet nodig is voor het werk dat
gedaan moet worden. In veel sectoren zijn daar al goede afspraken over gemaakt, maar soms is er sprake van ongewenste situaties, waarbij
nodeloze beschikbaarheid ook ten koste gaat van de mogelijkheden van werkenden om bijvoorbeeld andere (deeltijd)banen te accepteren.

Daarom wordt vastgelegd dat de werknemer in deze situaties niet, of binnen een bepaalde termijn niet, gehouden is gehoor te geven aan een
oproep, of dat bij een afzegging recht op loon ontstaat.

Publicatiedatum 10/12/2017
Nul uren contracten

Volg ons op social media