Ontslag door gevaarlijke hobby

Terug

Een werknemer hield er een eigenaardige hobby op na: pyrotechniek en het experimenteren met eigengemaakt illegaal vuurwerk.

Hoewel hij dit alles beoefende in zijn vrije tijd, heeft zijn hobby hem wel zijn baan gekost.

Engineer
Werknemer werkte als engineer bij Fokker. Op een mooie dag in september vorig jaar besloot hij een zelfgemaakte vuurwerkcreatie uit te testen. Hij deed dat in de omgeving van zijn huis, dat zich vlakbij vliegbasis Woensdrecht bevindt.

Hij bevestigde zijn creatie aan een hek van de vliegbasis en stak het aan. Een reactie bleef echter uit en werknemer keerde huiswaarts. Een dag later werd de vuurwerkcreatie gevonden door de Koninklijke Marechaussee. Werknemer werd opgepakt en moest een maand in voorlopige hechtenis doorbrengen. Bij hem thuis was (verboden) pyrotechnisch vuurwerk aangetroffen.

Ontslagprocedure
Zijn vrouw meldde hem eerst ziek, vervolgens meldde ze hem beter en gaf aan dat hij vakantie wilde nemen. Uiteindelijk berichtte ze dat hij in voorlopige hechtenis was gesteld. Na zijn hechtenis eiste Fokker opheldering van werknemer, maar weigerde bijvoorbeeld inzage te geven in zijn strafdossier. Het gebrek aan transparantie noopte zijn werkgever toen een ontslagprocedure voor de kantonrechter te starten.

Onveilig
Fokker wees erop dat gezien de omstandigheden van een werkgever als Fokker, die werkzaam is in een door veiligheid gedreven branche, het niet gevergd kon worden om een dergelijke werknemer in dienst te houden. De uitkomst van de strafzaak tegen werknemer zou dat niet anders maken.

Volgens werknemer was ontslag disproportioneel en onterecht. Hij was al 21 jaar in dienst bij Fokker en had altijd goed gefunctioneerd. Hij was weliswaar dom geweest ten aanzien van het incident met zijn vuurwerkcreatie maar hij had geen kwade bedoelingen gehad. Bovendien had hij zijn hobby inmiddels afgezworen.

Gerechtvaardigd
Volgens de kantonrechter waren er bijzondere omstandigheden aanwezig waardoor het laakbare gedrag van werknemer een ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigde. Zijn functie als engineer liet zich niet verenigen met het experimenteren met vuurwerk, pyrotechniek of andere explosieven die schadelijk kunnen zijn voor de luchtvaart, waar veiligheid één van de belangrijkste voorwaarden is.

De kantonrechter ontbond vervolgens de arbeidsovereenkomst en werknemer kreeg een kleine ontslagvergoeding (correctiefactor = 0,5) toegekend wegens zijn lange en goede staat van dienst.

Publicatiedatum 10/11/2015

Volg ons op social media