Ontslag hoofdagent na verkeerde opmerking

Terug

Ambtenaren moeten zich houden aan strengere regels dan gewone werknemers. Of het nu gaat om een politieagent, militair of docent, hun gedrag zowel professioneel als privé, speelt een grotere rol bij hun beoordeling dan bij anderen.

'Bruine arm'
In een recente zaak voor de hoogste bestuursrechter ging het om een hoofdagent die wegens ernstig plichtsverzuim was ontslagen. Ten overstaan van collega's had hij een vrouwelijke collega beschuldigd van het halen van een bruine arm bij de leiding, omdat ze brigadier was geworden.

Deze opmerking was volgens het gerecht ongepast en leverde plichtsverzuim op. De opmerking was niet alleen kwetsend voor de collega, maar ook schadelijk voor het werkklimaat. Daarnaast had de agent herhaaldelijk negatieve opmerkingen gemaakt over de organisatie en leidinggevenden. Uitlatingen als 'kutorganisatie' en 'ik wantrouw alles vanaf schaal 8' leverden eveneens plichtsverzuim op.

Tot slot had de man zijn ex-vriendin, die ook bij de politie werkte, meerdere malen lastig gevallen nadat ze hem gezegd had haar met rust te laten. Het gerecht verweet de man dat hij als ervaren agent dit grensoverschrijdende gedrag had vertoond, zeker nadat hij al meerdere keren was gewaarschuwd door zijn leidinggevende. Ook dit gedrag viel onder plichtsverzuim.

Psychiatrisch onderzoek
Dat uit een psychiatrisch onderzoek was gebleken dat de hoofdagent aan een aanpassingsstoornis met depressieve stemming leed, kon hem niet baten. Daarvoor was de aard van het plichtsverzuim te ernstig. De bestuursrechter oordeelde daarom dat de agent terecht was ontslagen

Publicatiedatum 16/09/2015

Volg ons op social media