Ontslag om rijgedrag?

Terug

Een chauffeur mocht niet op staande voet ontslagen worden vanwege slecht rijgedrag, aanrijdingen en forse bijbehorende schadeposten. Ook al had hij twee keer een officiële waarschuwing gehad. De werkgever vraagt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden voor het geval het ontslag op staande voet geen stand houdt. Dat doet de rechter, per 15 maart 2013. Kort geding De werknemer spant een kort geding aan om loondoorbetaling af te dwingen. De rechter wijst die vordering toe vanaf 7 januari 2013. Ook oordeelt de rechter dat er naar zijn voorlopig oordeel geen reden was voor een ontslag op staande voet. De werkgever gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep. Het oordeel van het hof Het hof is het met de kortgedingrechter eens en bekrachtigt het vonnis. Beschadiging van goederen van de werkgever kan een reden zijn voor ontslag op staande voet (art. 7:678 BW). Voorwaarde is wel dat het beschadigen met opzet gebeurt of, ondanks een waarschuwing, wordt veroorzaakt door roekeloos gedrag. Volgens de werkgever wijzen de vele schades in een relatief korte tijd op roekeloos of in ieder geval onvoorzichtig gedrag. Volgens het hof is bij de laatste twee schades het predicaat onvoorzichtigheid of onoplettendheid zeker op zijn plaats. Maar er is geen sprake van roekeloosheid zoals de wet dat bedoelt: de afwezigheid van alle redelijkerwijs te betrachten zorg. Geen vertrouwen meer Het hof begrijpt dat de werkgever geen vertrouwen meer heeft in de chauffeur door de manier waarop hij met de vrachtwagen en de goederen omgaat. Maar ontslag op staande voet was een te zwaar middel in deze situatie. De werkgever moet het loon over de periode van 7 januari tot 15 maart 2013 uitbetalen.
Publicatiedatum 28/12/2013

Volg ons op social media