Ontslag op staande voet door kleptomanie

Terug

In twee rechtszaken werd dit jaar kleptomanie aangevoerd als grond om een ontslag op staande voet ongedaan te maken.

1. Ontslag na stelen van collega
Het eerste geval speelt bij de Rabobank, waar in 2016 een medewerkster met onmiddellijke ingang op straat komt te staan nadat ze 70 euro uit de portemonnee van een collega heeft gestolen. Het ontslag wordt door de kantonrechter bekrachtigd, maar daar legt de vrouw zich niet bij neer. Daarom treffen de partijen elkaar dit jaar voor hoger beroep bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Kleptomanie door medicijngebruik
De werkneemster, die al sinds 1991 werkte voor de Rabobank, vindt dat de diefstal haar niet dusdanig aan te rekenen valt dat dit ontslag op staande voet rechtvaardigt. Zij heeft in haar leven veel problemen gekend en was ten tijde van de diefstal met chemo- en hormoontherapie aan het herstellen van een ernstige ziekte. Een van deze medicijnen, Amitriptyline, kan in uitzonderlijke gevallen (hypo)manie veroorzaken. En, zo betoogt de werkneemster, is kleptomanie niet ook een vorm van manie?

Gedragsveranderingen
Om haar betoog kracht bij te zetten overlegt ze verklaringen van de internist en haar psychotherapeute die zeggen dat niet uit te sluiten valt dat de persoonlijke omstandigheden en het medicijngebruik hebben geleid tot gedragsveranderingen en somberheid van de medewerkster. Het kan echter ook niet worden bewezen dat het zo is.

Voordeel van de twijfel
Als de vrouw na haar ontslag op staande voet een uitkering aanvraagt, besluit de verzekeringsarts haar het voordeel van de twijfel te gunnen. Ze krijgt een WW-uitkering toegekend. In zijn rapportage schrijft de verzekeringsarts: “Deze hele affaire is haar niet in de koude kleren gaan zitten, en zij heeft zeker ‘geboet’ voor haar fouten.”

Geen bewijs
Dat wil volgens het gerechtshof niet zeggen dat het ontslag op staande voet onterecht is. Volgens het hof zijn de gedragingen die tot het ontslag hebben geleid de werkneemster wel degelijk aan te rekenen. Geen van de overlegde verklaringen zijn bewijs van het tegendeel. Ook wanneer het hof alle persoonlijke omstandigheden in ogenschouw neemt, kan van de Rabobank niet worden gevergd dat zij iemand die is betrapt op diefstal in dienst houdt.

Te snelle re-integratie
Ten slotte neemt het hof nog in aanmerking dat Rabobank evenmin een verwijt kan worden gemaakt van de omstandigheid dat de werkneemster te snel zou zijn gere-integreerd. Afspraken over re-integratie werden telkens gemaakt in overleg met de bedrijfsarts.

2. Greep uit de kas
De tweede ontslagzaak waarbij kleptomanie een rol zou spelen, speelt zich af in een apotheek. Een medewerker heeft het idee dat een van haar collega’s geld uit de kassa steelt en deelt deze vermoedens met haar baas. De apotheker schakelt een recherchebureau in. Uit camerabeelden is te zien dat de betreffende werkneemster inderdaad een greep in de kas doet. Ze wordt, na een gesprek waarin ze de diefstallen bekent, op staande voet ontslagen.

Geschiedenis van kleptomanie?
De vrouw vecht het ontslag aan. Ze heeft weliswaar gestolen, maar zegt dat ze daar niets aan kan doen. Ze lijdt naar eigen zeggen aan kleptomanie. Ze onderbouwt deze bewering met een brief van haar huisarts, waarin staat dat de psychische problemen bekend zijn, maar zich enkele jaren niet hebben voorgedaan. De brief blijkt echter te verwijzen naar één enkel incident waarbij ze heeft gestolen van familie.

Dringende reden voor ontslag
De kantonrechter acht dit dan ook geen overtuigend bewijs voor kleptomanie. De diefstallen vallen haar dus wel degelijk aan te rekenen. Diefstal is een dringende reden voor ontslag. Het ontslag op staande voet is dan ook rechtsgeldig volgens de kantonrechter.

ECLI:NL:GHSHE:2017:955 
ECLI:NL:RBLIM:2017:6026

Publicatiedatum 25/07/2017
Ontslag op staande voet door kleptomanie

Volg ons op social media