Ontslag op staande voet via WhatsApp rechtsgeldig (mr. van Gelderen Ontslag.nl)

Terug

Het ging in deze zaak om een horecamedewerker van een restaurant die betrapt was op het roken van een joint. In het restaurant gold een reglement waarin stond:

“Het bij zich hebben, nuttigen, gebruiken of tot zich nemen van enigerlei verdovende middelen tijdens werkzaamheden is ten strengste verboden. Overtreding wordt onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan justitie gerapporteerd en kan ontslag op staande voet tot gevolg hebben.”

Werkgever stuurt ontslagaanzegging via WhatsApp

Op de dag van het roken van de joint stuurde de werkgever de werknemer een WhatsApp-bericht met de volgende inhoud:

“Naar aanleiding van het feit dat je zojuist onder werktijd een joint nuttigde maakt dat dit ontslag op staande voet tot gevolg heeft. Je ontvangt hier nog een aangetekende brief van ter bevestiging.”
De werknemer vecht het ontslag aan en betwist in deze procedure dat hij een (aangetekende) brief van zijn werkgever ontvangen heeft. Wel erkent hij de ontvangst van het WhatsApp-bericht. De rechter concludeert, kort samengevat, dat het er niet toe doet hoe de ontslagmededeling de werknemer bereikt heeft. Nu het WhatsApp-bericht in goede orde ontvangen heeft, heeft de ontslagaanzegging op correcte wijze plaatsgevonden.

Rechter: werkgever had kunnen volstaan met mildere sanctie

Uiteindelijk kruipt de werknemer toch nog door het oog van de naald. Volgens de rechter volgt uit het reglement niet dat bij een overtreding noodzakelijkerwijs ontslag op staande voet volgt. De werkgever kan niet goed uitleggen waarom in dit geval niet volstaan had kunnen worden met een lichtere sanctie. Bovendien schreef de werkgever in de ontslagbrief dat de werknemer eerder ook al eens betrapt was op een dergelijk vergrijp. Maar op de zitting moest de werkgever bekennen dat dit niet het geval was.

Al met al voldoende aanleiding voor de rechter om het ontslag op staande voet te vernietigen.

Publicatiedatum 13/12/2016

Volg ons op social media