Ontslag op staande voet voor barmhartige Samaritaan

Terug

De werkneemster treedt in februari 2016 in dienst. Haar arbeidsovereenkomst verwijst naar de bedrijfsregels. Een heel belangrijke regel is dat passagiers in een rolstoel niet mogen worden vervoerd zonder dat hun rolstoel goed is vastgezet.

Officiële waarschuwing
In augustus 2016 doet de vrouw dit toch. Zij rijdt die dag in een busje dat ze niet goed kent en weet daardoor niet hoe zij de rolstoel moet vastzetten. Zij zet de passagier af bij Heliomare, een instelling voor mensen met een beperking door handicap, ziekte of ongeluk. Heliomare – een grote klant van het vervoersbedrijf – dient een klacht in bij de werkgever. De werkgever bespreekt het voorval telefonisch met de chauffeur en geeft haar een officiële waarschuwing.

Opnieuw in de fout
Toch gaat ze drie maanden later opnieuw in de fout. Dit keer rijdt ze wel in haar eigen busje. Er blijkt echter onverwachts een passagier bij te zijn gekomen. Er is niet genoeg plek in de bus om de rolstoel op de juiste manier vast te zetten. Dit betekent dat de passagier drie kwartier moet wachten. Dat kan de chauffeur niet over haar hart verkrijgen. Ze besluit de passagier tóch te vervoeren.

Ontslag op staande voet
Wanneer dit haar werkgever ter oren komt, wordt de vrouw op staande voet ontslagen. In een daaropvolgend gesprek, komt het tot een vaststellingsovereenkomst. De werknemer maakt echter gebruik van haar recht om deze vaststellingsovereenkomst te ontbinden. Hierdoor wordt het ontslag op staande voet weer van kracht.

Billijke vergoeding
De partijen treffen elkaar voor de kantonrechter. De chauffeur vindt dat er onvoldoende reden is voor ontslag op staande voet. Ze is inderdaad twee keer in de fout gegaan met het vervoeren van rolstoelen, maar vindt desondanks dat de incidenten zo van elkaar verschillen dat er geen sprake is van recidive. Ze wil daarom een billijke vergoeding als overbrugging van de tijd tussen het ontslag en het moment dat ze ander werk vond.

Goede bedoelingen maken overtreding niet minder ernstig
De kantonrechter oordeelt anders. De medewerker is na het eerste incident duidelijk en expliciet gewaarschuwd dat zij geen passagiers mocht meenemen zonder de rolstoel goed vast te zetten. Dat aan de overtreding oprecht goede motieven ten grondslag liggen, maakt deze niet minder ernstig. Het veilig en conform de bedrijfsregels vervoeren van rolstoelpassagiers vormde de kern van de werkzaamheden van de chauffeur. In haar korte dienstverband heeft zij deze verplichtingen bij herhaling genegeerd.

De werkgever had volgens de kantonrechter dan ook geen andere keuze dan het dienstverband met onmiddellijke ingang te beëindigen.

ECLI:NL:RBAMS:2017:5694

Publicatiedatum 16/08/2017
Ontslag op staande voet voor barmhartige Samaritaan

Volg ons op social media