Ontslag op staande voet voor dwarsliggende zieke

Terug

De docent heeft een arbeidsovereenkomst met een werktijdfactor van 0,50. Hij neemt op 26 augustus 2016 deel aan het introductieprogramma van de school. Op 1 september begint het nieuwe schooljaar. De docent meldt zich ziek wegens migraine. Niet, zoals het protocol dat voorschrijft in een telefoongesprek met zijn direct leidinggevende, maar via een kort mailtje dat hij om half zes ’s ochtends verstuurt. Zijn mail van een week later is al even kort. Hij is nog steeds ziek en blijft nog een weekje weg.

Meewerken aan re-integratie
Zijn leidinggevende doet ondertussen verwoede pogingen om met de docent in contact te komen, maar zonder resultaat. Als de docent twee weken ziek is, stuurt de school hem een aangetekende brief. Hierin sommeert de werkgever de docent om zo snel mogelijk persoonlijk in contact te treden met zijn leidinggevende en mee te werken aan zijn re-integratie. De brief bevat een stevige waarschuwing: “Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, uw verplichtingen conform Wet verbetering poortwachter niet nakomt, dan kan de werkgever de loonbetaling opschorten, de loonbetaling beëindigen of de arbeidsovereenkomst ontbinden.”

Bedrijfsarts
De werknemer haalt deze brief niet op en laat ook niets van zich horen. Wel gaat hij twee dagen later naar de bedrijfsarts. Deze verklaart hem voor 50 procent geschikt voor zijn eigen werkzaamheden. Een week later zou dat 75 procent moeten zijn en nog een week later, op 3 oktober 2016, zou de man zijn volledige takenpakket weer op moeten pakken. De werknemer gaat niet aan het werk en gaat ook niet in op een uitnodiging voor een gesprek met zijn leidinggevende.

Loondoorbetaling gestaakt
Een week later stuurt de school opnieuw een aangetekende brief waarin zij aankondigt de loondoorbetaling met terugwerkende kracht te staken vanaf de datum van zijn bezoek aan de bedrijfsarts. Opnieuw wijst de school op de mogelijkheid van de uiterste consequentie: ontbinden van de arbeidsovereenkomst. De enige reactie van de werknemer is een mailtje waarin hij schrijft dat hij nog niet helemaal hersteld is.

Plichtsverzuim
De school waagt er nog maar een aangetekende brief aan. De toon wordt grimmiger: Wij kunnen niet anders dan constateren dat u de werkgever niet in de gelegenheid stelt om zich in te spannen om u te laten re-integreren in uw eigen functie, dan wel in passende arbeid. Daarnaast komt uzelf uw verplichtingen in de Wet verbetering poortwachter niet na en houdt u zich niet aan de procedure die geldt voor zieke medewerkers. Wij zien dit als plichtsverzuim.”

Ontslag op staande voet
De werknemer krijgt nog een laatste kans. Op 3 oktober dient hij zich te melden op school. Doet hij dit niet, dan volgt ontslag op staande voet. De werknemer komt niet. De school stuurt een mail, een aangetekende brief en een brief per gewone post met de mededeling dat hij is ontslagen.

Ontslag tijdens ziekte
Hier reageert de werknemer wel op. Wederom per mail. “Ontslag is een beetje vreemd natuurlijk als je ziek bent en ik ben het daar dan ook niet mee eens.” Een week later kondigt hij aan een advocaat te nemen om het ontslag aan te vechten.

Billijke vergoeding
Hij verzoekt de kantonrechter het ontslag te vernietigen of de school te veroordelen tot het betalen van tienduizend euro als billijke vergoeding. Ook wil hij dat zijn salaris wordt doorbetaald tot het moment dat het contract van rechtswege eindigt.

Wet verbetering poortwachter
Volgens de kantonrechter is de school overgegaan tot ontslag op staande voet omdat de werknemer ‘op generlei wijze heeft meegewerkt aan zijn re-integratie, zich niet houdt aan de procedure die geldt voor zieke medewerkers en zijn verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter niet nakomt’. Het ontslag is daarom terecht, zo oordeelt de kantonrechter.

Redenering kantonrechter klopt niet
De medewerker gaat in hoger beroep. Volgens het hof klopt de redenering van de kantonrechter niet. De school heeft in de ontslagbrief wel gesteld dat de werknemer zich aan al zijn verplichtingen heeft onttrokken. De reden voor ontslag is echter het feit dat hij op 3 oktober niet is komen opdagen.

Reden voor ontslag
Betekent dit dat het ontslag op staande voet daardoor geen stand houdt? Dat is te kort door de bocht. Want het hof vindt het feit dat de werknemer op 3 oktober – toen hij volgens de bedrijfsarts weer volledig in staat was om zijn eigen werkzaamheden te verrichten – zonder opgave van redenen is weggebleven wel degelijk reden voor ontslag op staande voet.

Vixia arrest
De werknemer doet te vergeefs een beroep op het Vixia arrest. Hierin oordeelde de Hoge Raad dat op de enkele schending door de werknemer van bijvoorbeeld controleverplichtingen in het kader van re-integratie slechts een loonsanctie staat. In dit geval heeft de werknemer zich stelselmatig onttrokken aan persoonlijk contact. Daarmee heeft hij het de school onmogelijk gemaakt om invulling te geven aan de zorgverplichtingen die zij als werkgever heeft volgens artikel 7:658a BW.

Ook het gerechtshof houdt daarom het ontslag op staande voet in stand.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | ECLI:NL:GHARL:2017:7776

Publicatiedatum 04/10/2017
Ontslag op staande voet voor dwarsliggende zieke

Volg ons op social media