Ontslagen na een borrel, het gebeurt echt!

Terug

Op 18 december 2015 vond op de werkvloer bij een bedrijf een kerstborrel plaats. Een 58-jarige werknemer raakte tijdens deze borrel in een verhitte discussie met de directeur. De werknemer was hierbij onder invloed van alcohol. Na de discussie heeft de werknemer met zijn collega’s gesproken en aangegeven dat hij de directeur wilde slaan. Toen de directeur naar huis wilde gaan is de werknemer hem aangevlogen. Hij pakte de directeur vast en probeerde hem zelfs te slaan. Omstanders hebben hem tegengehouden, maar het kwaad heeft al geschied. Hierop is de werknemer op staande voet ontslagen.

Gaat ontslag op staande voet als maatregel niet wat ver?
Ontslag op staande voet is een zeer ernstige maatregel. Je hebt hierdoor namelijk geen recht meer op een eventuele transitievergoeding of WW-uitkering. In deze situatie heeft de rechter duidelijk uitgelegd of ontslag op staande voet gerechtvaardigd was een waarom hij dit vond.

Volgens de rechter zat er een behoorlijke tijd tussen de discussie en het moment dat de werknemer zijn baas aanvloog. Hij had zich in de tussentijd dus nog kunnen bedenken en naar huis kunnen gaan. Ook speelt volgens de rechter mee dat het niet aan de werknemer maar aan omstanders te danken is dat hij zijn baas niet heeft kunnen slaan. Zij hebben hem namelijk tegen kunnen houden. Ook zou hij hebben gezegd dat hij zijn baas ‘middendoor’ zou schoppen en hem ‘voor zijn kop’ zou slaan.

Zijn er misschien verzachtende omstandigheden?
Ook al kan het gedrag van de werknemer niet door de beugel, er kunnen omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat ontslag in deze situatie niet de juiste maatregel is. Werknemer geeft bijvoorbeeld aan dat hij al 25 jaar naar volle tevredenheid voor zijn baas werkt. Een ander punt dat door werknemer werd aangevoerd was het (overvloedig) gebruik van alcohol en de ontremmende werking. Ook is werknemer diabeet, hierdoor heeft zijn alcoholgebruik een nog groter effect op zijn gedrag. Ten slotte is nog de leeftijd van belang aangezien werknemer 58 jaar is en ontslag grote gevolgen zou hebben voor hem.

Hoe oordeelde de rechter?
De werknemer heeft vooral zijn best gedaan bepaalde zaken als verzachtend te gebruiken. De rechter gebruikt deze omstandigheden juist om te laten zien wat er allemaal fout is gegaan op de bewuste borrel. Zo zegt de rechter dat van iemand van 58 jaar minder impulsief gedrag verwacht mag worden. Ook het gebruik van alcohol in combinatie met diabetes wordt de werknemer door de rechter zwaar aangerekend. Hij had juist in zijn situatie zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en hierop moeten letten. De rechter kwam dan ook tot het oordeel dat het ontslag op staande voet terecht was gegeven.

Moet ik nu nuchter blijven?
Nee, je hoeft op de nieuwjaarsborrel van je werk niet nuchter te blijven. Het kan wel verstandig zijn dit te doen als je van jezelf weet dat je hierdoor agressief wordt, zeker als je al problemen met je baas hebt. Het hierboven genoemde voorbeeld is een extreem geval, maar het komt wel eens voor. Er zijn natuurlijk ook andere situaties in te denken als een werknemer tijdens de borrel overvloedig alcohol drinkt, waardoor zijn gedrag negatieve gevolgen kan hebben. In het geval van deze Bizarre zaak gaf het willen slaan van de directeur de doorslag. Maar het lastigvallen van vrouwelijke partners van collega’s en andere misdragingen tijdens de kerstborrel is in het verleden ook al eens aanleiding geweest voor ontslag op staande voet.

Publicatiedatum 03/01/2017

Volg ons op social media