Ontslaggronden bij de kantonrechter

Terug

A-grond: bedrijfseconomische redenen

B-grond: langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar)

C-grond: regelmatig ziekteverzuim dat onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering

D-grond: disfunctioneren

E-grond: verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer

F-grond: werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar

G-grond: verstoorde arbeidsrelatie

H-grond: andere omstandigheden die maken dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven (ook wel de REST grond genoemd)

Publicatiedatum 20/12/2016

Volg ons op social media