Ontslagprocedure bij het UWV (bedrijfseconomisch of langdurige arbeidsongeschiktheid)

Terug

Sinds 1 juli 2015 werkt het UWV met formulieren die voor het aanvragen van een ontslagvergunningen dienen te worden ingevuld.

Er zijn drie formulieren: A (informatie over de werkgever), B (informatie over de werknemer) en C (toelichting omtrent de bedrijfseconomische reden).

Het UWV geeft in de toelichting op de desbetreffende formulieren zelf aan, dat een werkgever voor het geval dat nog met de werknemer wordt onderhandeld, in eerste instantie kan volstaan met het indienen van het A-formulier.

Vervolgens kunnen werkgever en werknemer dan gezamenlijk binnen acht dagen uitstel van de behandeling verzoeken teneinde te kunnen onderhandelen. Dit betreft een uitstel van (maximaal) twee weken. Indien overeenstemming is bereikt en de vaststellingsovereenkomst is getekend, kan dan vervolgens nog een keer twee weken uitstel van behandeling worden verzocht totdat duidelijkheid over ontbinding van de vaststellingsovereenkomst komt.

Indien geen uitstel wordt verzocht, dient de werkgever zijn aanvraag binnen acht dagen aan te vullen en het B- en C-formulier alsnog in te dienen.

Op het eerste gezicht lijkt het dus zo alsof de in de UWV-procedure volledig rekening wordt gehouden met de bedenktermijn. Men zou kunnen denken dat de werkgever daarom niets te verliezen heeft door in eerste instantie uitsluitend het A-formulier in te dienen.

Maar let op: de proceduretijd, die vervolgens op de opzegtermijn in mindering mag worden gebracht, begint formeel pas te lopen vanaf het moment dat er een volledig verzoek is ingediend.

Indien een werknemer zich dus 'bedenkt' en de UWV procedure moet daarna worden doorgezet, dan heeft de werknemer wel enige tijd 'gewonnen'.

Tevens geldt dat nog onduidelijk is hoe in een dergelijke geval met een ziekmelding van de werknemer na indienen van het A-formulier moet worden omgegaan. Op dit moment is nog onduidelijk of het indienen van enkel en alleen het A-formulier een opzegverbod door ziekmelding kan voorkomen.

Publicatiedatum 26/08/2015

Volg ons op social media