Ook transitievergoeding voor BBL-werknemer

Terug

Het was onduidelijk of het recht op een transitievergoeding ook gold voor medewerkers die bij uw organisatie een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen. In antwoord op Kamervragen (pdf) heeft minister Bussemaker bevestigd dat ook medewerkers in een BBL-traject recht hebben op een transitievergoeding als ze tenminste twee jaar in dienst zijn geweest bij uw organisatie.

De kosten in het kader van duale opleidingen zoals de BBL mag aftrekken van de transitievergoeding. Voorwaarde is wel dat de kennis en vaardigheden die de BBL’er heeft verworven tijdens de opleiding niet zijn ingezet om de functie bij uw organisatie uit te oefenen. Uw organisatie mag de kosten dus niet aftrekken van de transitievergoeding als de leerling na zijn opleiding in dienst blijft. Beëindigt uw organisatie de arbeidsovereenkomst na afloop of bij een voortijdige beëindiging van de opleiding?

Dan mag uw organisatie de kosten wel in mindering brengen. Per saldo is er dan geen transitievergoeding verschuldigd, omdat de opleidingskosten hoger zullen zijn dan de transitievergoeding.

Publicatiedatum 19/07/2015

Volg ons op social media