Oost-Europeanen vaker uitgebuit in Nederland

Terug

De uitbuiting van Polen, Roemenen en Bulgaren in Nederland lijkt toe te nemen. De inspectie SZW trof vorig jaar 582 werknemers aan van wie het loon lager was dan het wettelijk minimumloon. In 2012 werden nog 368 werknemers onderbetaald. Het ministerie en ook de vakbonden vermoeden dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Er zijn ook veel bedrijven die wel het wettelijke minimumloon betalen, maar niet voldoen aan de afspraken van de cao.
Publicatiedatum 19/05/2014

Volg ons op social media