Overgangsrecht transitievergoeding vervallen

Terug

Op grond van artikel 2 van het Besluit overgangsrecht transitievergoeding van 23 april 2015 (hierna: ‘het Besluit’) gold tot 1 juli 2016 dat vergoedingen of voorzieningen, waarop een werknemer aanspraak kon maken uit hoofde van een lopende (of nawerkende) cao die vóór 1 juli 2015 was afgesloten of een voor die datum met vakbonden overeengekomen sociaal plan, vóórgingen op de transitievergoeding, tenzij in de cao was bepaald dat de werknemer recht had op die vergoeding in aanvulling op de transitievergoeding.

Deze overgangsregeling is per 1 juli 2016 komen te vervallen.

Vergoedingen en voorzieningen, waarop een werknemer aanspraak kan maken uit hoofde van een lopende cao die voor 1 juli 2015 is afgesloten, doen thans dan ook niet meer af aan de verschuldigdheid van de wettelijke transitievergoeding.

Publicatiedatum 07/07/2016

Volg ons op social media