Pas loonadministratie aan op strenge regels loonstrook volgend jaar

Terug

Deze nieuwe regels met betrekking tot de uitbetaling en de administratie van het loon uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) gaan op die datum in.


De WAS moet ervoor zorgen dat iedereen die in Nederland werkt, ook daadwerkelijk het loon krijgt waar hij recht op heeft. De wet gaat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie tegen.

Op 1 juli 2015 trad het eerste deel van de WAS in werking. Nu kan de Belastingdienst uw organisatie aansprakelijk stellen als u niet het correcte loon (minimumloon) aan uitzendkrachten en (onder)aannemers betaalt. Zo is het verboden een onkostenvergoeding van het loon af te trekken.

De wetgever geeft werkgevers iets meer tijd voor het aanpassen van hun loonadministratie. Daarom gelden de volgende maatregelen pas vanaf 1 januari 2016:
• Verplichte girale betaling van ten minste het netto wettelijk minimumloon.
• Een specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook.
• Een verbod op inhoudingen of verrekeningen op het minimumloon of het uitbetalen van een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding. Denk aan huisvestingskosten en de premie Zw. Die moet u per 1 januari 2016 apart op de loonstrook vermelden.

Tip
De basis voor het netto equivalent van het wettelijk minimumloon is normaal gesproken het brutominimumloon volgens artikel 6 van de WML. Daarop moet u de verplichte inhoudingen in mindering brengen, zoals loonbelasting/premie volksverzekeringen, pensioenpremies en bedragen die volgens een pensioenregeling verschuldigd zijn voor aanvullende ANW- of aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De hoogte van het netto minimumloon kan dus per werknemer verschillen.

Maatregelen per 1 juli 2015
• Een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers voor een juiste betaling van het cao-loon,
• De Inspectie SZW gaat de namen bekend maken van gecontroleerde bedrijven die werknemers onderbetalen.
• Werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie gaan informatie uitwisselen als zij vermoeden dat een werkgever de cao-afspraken niet nakomt.

Publicatiedatum 10/09/2015

Volg ons op social media