Recht op loon tijdens schorsing?

Terug

Tijdens de parlementaire behandeling van het Wetsvoorstel WWZ is door de regering de indruk gewekt dat een werkgever een werknemer kan schorsen zonder behoud van loon. Inmiddels zijn de eerste rechterlijke uitspraken hierover gewezen. Dat de werkgever minder mogelijkheden heeft dan de regering suggereerde, blijkt uit onderstaande casus.

Fraude in antiek
De kantonrechter in Amsterdam had te oordelen over het volgende geval. Een winkelmanager van een antiekzaak werd ervan verdacht om buiten de boeken om te verkopen en de inkomsten daaruit achter te houden. Zijn werkgever stelde hem op non-actief en stopte met betalen van zijn salaris. Uiteindelijk vroeg de werkgever om ontbinding.
Volgens de kantonrechter was de handelwijze van de werknemer ernstig verwijtbaar. De ontbinding werd uitgesproken, zonder transitievergoeding. Voor wat betreft de schorsing oordeelde de kantonrechter desondanks ten gunste van de werknemer. De kantonrechter verwees naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad. Wanneer een werkgever ervoor kiest een werknemer op non-actief te stellen of te schorsen is hij desondanks verplicht is het loon van de werknemers te betalen. Ook als de op non-actief stelling of schorsing aan de werknemer te wijten is. De kantonrechter stond heel kort stil bij de opmerking van de regering, maar oordeelde dat deze de bestaande rechtspraak niet opzij zet.

Wat kan wel?
De eerste signalen zijn dat dus dat WWZ geen verandering heeft gebracht in de bestaande rechtspraak over het recht op loon tijdens een schorsing. Daar komt bij dat onder WWZ de mogelijkheden om schriftelijk het recht op loon uit te sluiten in perioden waarin de werknemer niet werkt heeft beperkt (artikel 7:628 BW). Dit kan alleen nog gedurende de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst. Wat verder nog mogelijk lijkt, is een schriftelijke afspraak dat een schorsing gevolgen heeft voor het recht op het gebruik van een auto van de zaak, een dertiende maand of winstdeling. Het lijkt erop dat daarmee de mogelijkheden van de werkgever uitgeput zijn.

Publicatiedatum 17/02/2017

Volg ons op social media