Rechten van zieke werknemers.

Terug

Ontslagverbod, tijdens de eerste twee jaar van ziekte geldt er een ontslagverbod. Dit houdt in dat je niet mag worden ontslagen, omdat je ziek bent.

Loondoorbetaling, ben je ziek, dan moet je werkgever je loon doorbetalen over een periode van maximaal 104 weken. Wel mag je werkgever twee wachtdagen hanteren: de eerste twee ziektedagen ontvang je dan geen loon.

Privacy t.a.v. ziekte, meld je je ziek, dan mag je werkgever je niet vragen wat de aard van de ziekte. Je werkgever mag je alleen om die informatie vragen die van belang is voor je reïntegratie en het doorbetalen van je loon.

Second opinion ziekte, twijfel je aan de beoordeling van de arbo- of bedrijfsarts, dan heb je het recht om een second opinion te vragen van het UWV. Dit advies is niet bindend, maar kan wel van belang in een latere beoordeling van je ziekte door bijvoorbeeld een rechtbank.

Toestemming doorgeven informatie, je medische gegevens bij de arbo- of bedrijfsarts zijn vertrouwelijk. Voldoende is dat je werkgever weet dat je ziek bent, enigszins weet hoelang je afwezigheid gaat duren en wat je zogenaamde belastbaarheid is. Deze informatie mag de arbo- of bedrijfsarts verstrekken. Voor het verstrekken van andere medische gegevens heeft hij je toestemming nodig.

Publicatiedatum 27/05/2015

Volg ons op social media