Rechter staat deeltijdontslag toe

Terug

Een bedrijf vraagt aan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van een P&O-manager gedeeltelijk te ontbinden van 36 naar 20 uur per week. Door de economische crisis moet het bedrijf saneren. Sinds de aanstelling van de personeelsmanager is het personeelsbestand teruggelopen van 90 medewerkers naar 56. De taken van de P&O-manager zijn daarmee navenant afgenomen. Het bedrijf wil gaan bezuinigen, met name op de overhead, en vraagt daarom om gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het bedrijf ziet geen reden om een ontbindingsvergoeding te betalen. Is hier dan sprake van omzeiling van het opzegverbod? De werkneemster betwist de economische noodzaak van haar ontslag en de terugloop in de werkzaamheden. Volgens haar probeert de werkgever op deze manier een opzegverbod te ontlopen. In 2010 is bij haar een bipolaire stoornis vastgesteld en ze is vaak afwezig geweest sinds die tijd. Door het dreigende ontslag is ze nu zelfs volledig ziek thuis. Als de kantonrechter tot ontbinding overgaat, vindt de werkneemster dat ze recht heeft op een ontslagvergoeding gebaseerd op c=3. De kantonrechter vindt dat de werkgever de economische noodzaak voor vermindering van het personeelsbestand voldoende heeft onderbouwd. Dat de werkzaamheden van de manager P&O zijn verminderd, kan uit de terugloop van het aantal personeelsleden worden afgeleid. De rechter ziet geen verband tussen het verzoek en de arbeidsongeschiktheid van de werkneemster; de werkgever zou dan wel voor volledige ontbinding zijn gegaan. De kantonrechter ziet geen wettelijke belemmeringen voor een deeltijdontslag. Het artikel waarin de ontbinding via de kantonrechter is geregeld (art. 7:685 BW) verbiedt het niet en de wet staat gedeeltelijke ontbinding van andere soorten overeenkomsten expliciet toe. De arbeidsovereenkomst van de werkneemster wordt voor 16 van de 36 uur ontbonden en ze krijgt een ontslagvergoeding mee gebaseerd op 16/36e van de kantonrechtersformule met correctiefactor 1. Dat komt neer op een bedrag van € 11.765,12.
Publicatiedatum 10/09/2013

Volg ons op social media