Rechter straft slecht leiderschap af

Terug

TL-lamp repareren met heftruc
Een medewerker van een Gamma-vestiging probeert samen met een collega een kapotte TL-lamp in de winkel te repareren. Normaal gesproken is dit een fluitje van een cent, zeker voor medewerkers van Gamma. Maar de verlichting hangt op circa 6 meter hoogte. De medewerker pakt een heftruck en laat zijn collega plaatsnemen in een houten kist, die hij vervolgens met de lepels van de heftruck de hoogte in duwt. Op ongeveer drie meter van de grond gaat het mis. De kist kantelt waardoor de collega van een flinke hoogte op de grond valt met een hoofdwond en een gebroken hielbeen als gevolg. In de paniek van het moment zet de medewerker de heftruck weg en zet hij er een grote huishoudtrap voor in de plaats.

Ontslag op staande voet
Een paar dagen later bekent hij aan zijn leidinggevende de werkelijke toedracht van het ongeval. De medewerker wordt op staande voet ontslagen. Want, zo stelt Gamma, hij heeft roekeloos en gevaarzettend gehandeld. De medewerker heeft nota bene toegegeven dat hij wist dat het niet was toegestaan om personen met de heftruck te liften. Bovendien neemt Gamma het de medewerker kwalijk dat hij in eerste instantie loog over de ware toedracht van het ongeval.

Rapportage Arbeidsinspectie
Op basis hiervan zou je vrij snel de inschatting kunnen maken dat een ontslag (op staande voet) terecht is. Toch besluit de rechter anders. Dat heeft alles te maken met een rapportage van de Arbeidsinspectie die het ongeval onderzocht. In dit rapport verklaart de leidinggevende over het gebruik van de heftruck:

‘Het beleid is dat er geen personen voor op de heftruck mogen. Veiligheid staat hier hoog in het vaandel. Maar soms moet je wat. Als het echt niet anders kan dan ontkom je er niet aan om de Sita bak te gebruiken. Dit gebeurt sporadisch, een keer of vijf per jaar. De Sita bak wordt dan met een sjorband aan de heftruck vastgemaakt. Hierdoor kan deze niet naar buiten open klappen (…). Op deze manier werken mag dan wel niet, maar het is een absoluut veilige werkwijze. In deze ongevalssituatie is er niet goed opgelet om de bak goed op te pikken. Ze hebben deze van de verkeerde kant opgepikt. Hierdoor is de bak gekanteld. Ze zijn in deze situatie roekeloos geweest.’

Rol van de leidinggevende
Ook verklaart de leidinggevende dat bij sprake van storing of onderhoud aan de installatie een extern bedrijf wordt ingeschakeld. ‘Alleen ingeval het in relatie staat tot de uitstraling van de winkel dan wordt, indien dat noodzakelijk is, de heftruck met de Sita bak gebruikt. Het klopt dat ik [het slachtoffer]wel eens met de heftruck omhoog heb geheven terwijl hij in een Sita bak stond. Als ik hier zelf bij ben, dan weet ik zeker dat dit veilig uitgevoerd wordt. Als ik aanwezig was geweest dan was dit ongeval ook niet gebeurd.’

Rechter: geen reden voor ontslag (op staande voet)

Deze rapportage van de Arbeidsinspectie heeft voor de rechter grote waarde, zo liet hij in zijn uitspraak weten. De werknemer had weliswaar in strijd met de veiligheidsvoorschriften gehandeld, maar kennelijk was deze werkwijze niet ongebruikelijk. De werkwijze werd zelfs door de leidinggevende toegepast. De rechter vernietigde het ontslag op staande voet en concludeerde dat zelfs voor een ‘gewoon’ ontslag onvoldoende aanleiding was.

Publicatiedatum 06/05/2017
Rechter straft slecht leiderschap af

Volg ons op social media