Regeerakkoord 2017: aanpak misbruik WW blijft uit

Terug

Jaarlijks betaalt UWV waarschijnlijk vele miljoenen aan ongerechtvaardigde WW-uitkeringen uit. Hoewel er wel degelijk mogelijkheden zijn om dit terug te dringen, worden in het regeerakkoord 2017 geen adequate plannen hiervoor gepresenteerd.

Misbruik WW
Oneigenlijk gebruik van WW veroorzaakt wordt door ten eerste beëindigingen op initiatief van werknemers die in een ‘WW-vriendelijke’ vaststellingsovereenkomstworden uitgewerkt. Daarin wordt dan ten onrechte verklaard dat het initiatief van werkgever komt. Ten tweede wordt misbruik gemaakt van WW door omzeiling van de (fictieve) opzegtermijn, gedurende welke geen aanspraak bestaat op WW. Partijen doen dit door het antidateren van de vaststellingsovereenkomst. Deze beide vormen van misbruik zijn uiteraard ongeoorloofd, maar komen desondanks in de praktijk vaak voor.

Publicatiedatum 17/10/2017
Regeerakkoord 2017: aanpak misbruik WW blijft uit

Volg ons op social media