Ruimere invloed OR bij pensioenregelingen

Terug

Per 1 oktober jl. zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad iets uitgebreid.

Tot die datum had de OR alleen instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling als die regeling bij een verzekeraar was ondergebracht; nu heeft OR dat recht ongeacht de vraag waar de regeling wordt ondergebracht. De wijziging komt op een moment dat veel verzekeraars stoppen met het aanbieden van verzekerde pensioenregelingen, en die regelingen onderbrengen in pensioenfondsen.

In veel gevallen is de pensioenregeling geregeld in een cao; in die gevallen heeft de OR geen instemmingsrecht, en hetzelfde is het geval wanneer het pensioen wordt uitgevoerd door een bedrijfstakpensioenfonds.

De bevoegdheden van de OR op het terrein van pensioen (voor zover dat niet bij cao was geregeld of in een bedrijfstakpensioenfonds was ondergebracht) was eerder al uitgebreid met een instemmingsrecht bij wijziging van een pensioenregeling. Ook dat sloot aan op de huidige situatie waarin – al dan niet door wetswijzigingen – wijziging van de pensioenregeling vaker noodzakelijk was.

De wet waarin de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR is geregeld schrijft verder voor dat als er iets verandert in de uitvoeringsovereenkomst (dat is de overeenkomst tussen de werkgever en de uitvoerder van de pensioenregeling), de OR daarvan schriftelijk op de hoogte moet worden gebracht.

Publicatiedatum 07/10/2016

Volg ons op social media