Scholingsplicht werkgever telt zwaar bij demotie (bron. N. Weidema)

Terug

Een uitzendkracht krijgt demotie omdat hij niet beschikt over de juiste certificaten. Het uitzendbureau vindt dat dit de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer is. Maar de kantonrechter tilt zwaar aan de scholingsplicht van de werkgever.
 

Een uitzendkracht die altijd heeft gewerkt als lasser, wordt door zijn werkgever aangemerkt als monteur. Dit is een lagere functie, tegen een lager salaris. De reden die het uitzendbureau hiervoor geeft is dat de man niet beschikt over de juiste certificaten om te kunnen werken als lasser.

Wie betaalt certificering?
De werknemer is het hier niet mee eens. Hij beschikt over alle kwalificaties als lasser en heeft diploma’s. Als dit voor zijn werkgever niet volstaat, dan was hij graag bereid geweest om alsnog de vereiste lascertificaten te halen. Op kosten van de werkgever, dat dan weer wel. Bij vorige werkgevers werd het behalen van de benodigde certificering door de werkgever geregeld en bekostigd. Bovendien werkt hij nog steeds als lasser, ook al staat hij in de boeken als monteur.

Lasser eist hoger loon
De lasser eist dat zijn werkgever met terugwerkende kracht over de brug komt met het hogere loon en alle projecttoeslagen en loonsverhogingen die volgens de cao voor lassers gelden. Hij wil bovendien worden betaald voor 40 uur per week en niet voor 38 uur per week. Voorheen werkte hij 38 uur per week plus standaard twee overuren. Over al deze bedragen eist hij een wettelijke vermeerdering van 50 procent.

Arbeidsmarkt is veranderd
Volgens het uitzendbureau is de man moeilijk in te zetten als lasser. De werkgever verwijt hem een klantonvriendelijke opstelling te hebben. Daarbij beschikt hij dus niet over de benodigde lascertificaten. Hoewel dat in het verleden geen probleem was, is de arbeidsmarkt volgens de opdrachtgever veranderd. Inleners blieven geen niet-gekwalificeerde lassers meer.

Salaris afgebouwd
De werkgever heeft de uitzendkracht dit slechte nieuws meegedeeld en hem vervolgens overgeplaatst naar de functie van monteur met het daarbij behorende salaris. Het salaris is in drie stappen afgebouwd naar het loon voor deze lagere functie.
Als de uitzendkracht daar niet blij mee was, had hij op eigen kosten en gelegenheid de lascertificaten moeten halen. Volgens het uitzendbureau is het gebruikelijk dat de lassers zelf hun certificering regelen. Zij betalen deze zelf of laten dit door hun inlener betalen.

Niet voldaan aan scholingsplicht
De kantonrechter vindt echter dat het uitzendbureau fout zit. Artikel 7:611a BW en de daarbij behorende uitleg schrijven voor dat er op de werkgever een scholingsplicht rust. Dit houdt in dat een werkgever zijn werknemers in staat moet stellen – zowel feitelijk als financieel – om de scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Het uitzendbureau heeft niet aan deze scholingsplicht voldaan.

Certificaat is essentieel
Omdat inleners tot op dat moment niet naar lascertificaten hadden gevraagd, heeft het uitzendbureau de noodzaak van scholing niet ingezien, zo concludeert de kantonrechter. Nu eisen inleners wel dat lassers over dit certificaat beschikken. Dit maakt het voor lassers essentieel om deze in bezit te hebben als ze hun functie willen blijven vervullen.

Nieuwe loonberekening
Het uitzendbureau heeft niet hard kunnen maken dat de werknemer in de praktijk niet meer als lasser werkt. Hij heeft dus recht op het hogere loon en de projecttoeslag van drie euro per uur. De kantonrechter vindt dat de werknemer daarom een nieuwe loonberekening mag maken met ingang van week 25 van 2015. De werkgever mag hierop reageren. Daarna wijst de kantonrechter haar eindvonnis.

Rechtbank Limburg | ECLI:NL:RBLIM:2017:8683 

Publicatiedatum 19/09/2017
Scholingsplicht werkgever telt zwaar bij demotie (bron. N. Weidema)

Volg ons op social media