‘Slapend dienstverband’ voorkomt transitievergoeding voor zieke werknemer

Terug

Werknemers waarvan na twee jaar arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd, hebben recht op transitievergoeding.


Dit geldt ook indien zij een WIA-uitkering zullen gaan ontvangen, omdat zij voor 35-80% of 80-100% arbeidsongeschikt zijn (WGA-uitkering) of voor 80% arbeidsongeschikt zijn met weinig of geen kans op herstel (IVA-uitkering).

Een werkgever zou ervoor kunnen kiezen om de arbeidsovereenkomst niet op te zeggen en zo een ‘slapend’ dienstverband in stand te houden, met de kans dat de betreffende werknemer arbeidsongeschikt blijft tot de pensioengerechtigde leeftijd. Bij het bereiken van deze leeftijd kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden zonder dat de transitievergoeding hoeft te worden betaald.

Tijdens het slapend dienstverband ontvangt de werknemer een uitkering en de werkgever heeft geen verplichting om loon door te betalen.


Er bestaat echter het risico dat een werknemer weer meer aan kan en zich gaat beroepen op re-integratie. De werkgever blijft immers verantwoordelijk voor de re-integratie. Wanneer de werknemer herstelt, kan hij aanspraak maken op werkhervatting. De arbeidsovereenkomst bestaat immers nog, en als u dan (alsnog) tot ontslag overgaat, zijn de transitiekosten nog hoger.

Publicatiedatum 05/10/2015

Volg ons op social media