Sociaal Plan niet nageleefd, dus schadevergoeding!

Terug

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch deed onlangs uitspraak over de naleving van een Sociaal Plan.

Daarin was geregeld dat werkgever een mobiliteitsgesprek voert met werknemer, dat erop is gericht dat partijen met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. In het Sociaal Plan waren verschillende vertrekmogelijkheden opgenomen. Daarbij was telkens het uitgangspunt dat een vergoeding van zes maandsalarissen zou worden betaald.

In dit geval oordeelde het hof dat de werkgever in strijd had gehandeld met zijn verplichtingen uit het Sociaal Plan. Werkgever had een werkneemster niet goed geïnformeerd over de inhoud van het sociaal plan. Bovendien was het verplichte ‘mobiliteitsgesprek’ niet met haar gevoerd. Daardoor waren ook de verschillende vertrekregelingen niet aan haar aangeboden. Dat dit alles niet was gebeurd, had te maken met het feit dat werkneemster een tijdlang ziek was.

Deze schending van het sociaal plan en het goed werkgeverschap is volgens het gerechtshof een tekortkoming. De werkneemster heeft om die reden recht op schadevergoeding. Het hof maakte een afweging van de kansen dat werkneemster – als werkgever correct had gehandeld – het aanbod van zes maanden zou hebben aanvaard. Omdat werkneemster aanvankelijk nog ziek was, lag aanvaarding – vanwege de benadelingshandeling Ziektewet – niet voor de hand in de eerste maand. Na die maand was zij weer hersteld. De resterende periode (vijf bruto maandsalarissen) moest dan ook alsnog worden vergoed.

Moraal van het verhaal: als je als werkgever een sociaal plan hebt afgesloten, houd je dan aan de verplichtingen die daarin zijn opgenomen. Zieke werknemers hebben wellicht behoefte aan een behandeling die praktisch afwijkt van de behandeling van andere werknemers, maar zij hebben dezelfde rechten. Worden die rechten geschonden, dan heeft de werknemer recht op schadevergoeding.

Publicatiedatum 03/07/2017
Sociaal Plan niet nageleefd, dus schadevergoeding!

Volg ons op social media