Stilzwijgende verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Terug

De werknemer en de werkgever hebben op 26 oktober 2014 een arbeidsovereenkomst voor de bepaalde tijd tot 21 januari 2015 gesloten. De werknemer is als chefkok gaan werken voor € 1.495,- bruto per maand. Na 21 januari 2015 is de werknemer als chefkok blijven werken.

Bij brief van 2 maart 2015 heeft de werkgever meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd. De werknemer heeft geen werk meer verricht na die datum. Hij heeft zich wel beschikbaar gehouden voor werk en heeft aanspraak gemaakt op loon tot en met 20 april 2015. Hij stelt dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend met dezelfde periode is verlengd en dus eindigt op 20 april.

De werkgever stelt dat partijen in een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesproken dat de werknemer geen betaling zou ontvangen als de werkgever geen inkomsten zou hebben.

De kantonrechter overweegt dat het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst niet tot gevolg heeft gehad dat daardoor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is geëindigd. In de samenwerkingsovereenkomst is immers niet overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden geëindigd is.

De werknemer is ook na 21 januari 2015 werkzaamheden als chefkok blijven verrichten. Hierdoor is de arbeidsovereenkomst stilzwijgend voortgezet voor een periode van drie maanden. De werkgever moet over die periode het loon betalen. Dat in de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat de werknemer geen recht heeft op loon, maakt dit niet anders, omdat dit recht niet contractueel kan worden uitgesloten.

Publicatiedatum 31/05/2015

Volg ons op social media