Supermarktmedewerker ontslagen na hap uit donut

Terug

Een supermarktmedewerkster bij Deen werd op staande voet ontslagen wegens het nemen van een hap uit een donut. Omdat ze dit al eerder had gedaan had ze al eerder een individuele waarschuwing ontvangen maar haar gedrag niet gewijzigd. In haar ontslagbrief schreef Deen: ”Sterker nog: u geeft in het gesprek aan dat u het normaal vindt om de te verkopen waar even te proeven! Deze uitspraak tezamen met de eerder geconstateerde incidenten waar u officiële waarschuwingen voor ontving, doet ons concluderen dat u maling heeft aan de binnen Deen geldende regels en voorschriften.”

Op het verzoek van Deen werd de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter ontbonden. Omdat de ontbinding volgens de kantonrechter het gevolg is van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkneemster, werd het contract ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn. De werkneemster kreeg op grond van een bijzondere wettelijke bepaling nog wel een transitievergoeding: een bedrag van € 6.503,-. Door het gedrag van de werkneemster had ze geen recht op de zogenaamde aanvullende ‘billijke vergoeding’.

Publicatiedatum 02/01/2018
Supermarktmedewerker ontslagen na hap uit donut

Volg ons op social media