Tóch ontslag na toezegging nieuwe functie: mag dat?

Terug

Een vrouw is in dienst als oproepkracht bij een kledingzaak. Ze heeft een contract voor zes maanden die wordt verlengd met een jaarcontract. De werkneemster wordt vlak voor het einde van het jaarcontract door de leidinggevende gevraagd of zij de functie van assistent-manager wil vervullen.

Ze krijgt een functie-omschrijving en een dag later ondertekent de werkneemster het contract. Ook krijgt zij een rooster voor de periode na het einde van het jaarcontract.

Afwezig door huiselijk geweld

Een aantal dagen later wordt de werkneemster slachtoffer van huiselijk geweld. Door dit incident meldt ze zich ziek en ze laat via haar oom weten dat ze niet in staat is om te werken. De werkgever laat weten dat ze meeleeft en probeert een afspraak te maken met de werkneemster. Er vindt twee weken later een gesprek plaats.

Daarna krijgt de werkneemster haar loonstrook en blijkt dit de eindafrekening te zijn. Het UWV bericht haar dat ze in aanmerking komt voor een eventuele uitkering op grond van de Ziektewet.

Geen aanzegging van oude contract

De werkneemster stapt naar de rechter en eist naast loondoorbetaling ook weer te worden toegelaten tot haar werkzaamheden. Er is volgens haar een contract voor onbepaalde tijd ontstaan.

Er is geen aanzegging gedaan en ze heeft een nieuwe functiebeschrijving gekregen die het vervolg van haar werkzaamheden bij dit bedrijf inluidden. Mocht dit niet slagen dan eist ze sowieso haar oude functie terug. Bovendien heeft zij zich ziek gemeld en heeft zij niet ingestemd met de uit-dienstziekmelding van het UWV.

Nieuwe functie bespreken was ‘geen aanbod’

De werkgever meldt daarop dat er alleen over de mogelijkheid tot het vervullen van de functie assistent-manager is gesproken. Het was geen aanbod. Ook zegt de werkgever dat vanwege loonbeslag bij de werkneemster zij niet in aanmerking zou komen voor de promotie. Het blijkt voor de werkgever teveel administratief werk.

Verder zegt de werkgever dat de functie fulltime was en dat de werkneemster minder wilde werken, maar dit niet tot de mogelijkheden behoorden. De aanzegging had de werkgever bewust laten lopen en daarom is er een schadevergoeding van één maand aan de werkneemster betaald. Tevens heeft de werkneemster zich niet ziek gemeld. De werkgever had alleen gehoord dat zij na de mishandeling even niet zou komen.

Niet aanzeggen was ‘teken aan de wand’

De kantonrechter stelt vast dat het jaarcontract was beëindigd, maar vraagt zich af of er na dit contract afspraken waren gemaakt over verlenging. Uit de ondertekende functie-omschrijving is het voldoende aannemelijk dat de partijen verlenging van het contract voor ogen stond. De leidinggevende was bevoegd om bindende afspraken over voortzetting te maken.

Ook het niet aanzeggen was volgens de kantonrechter een teken aan de wand. Anders zou er voor het jaarcontract zou eindigen al lang een aanzegging plaatsvinden met name omdat dit bij andere medewerkers wel gebeurde.

Werkneemster stond gewoon op het rooster

Volgens de werkgever heeft het rooster dat hij had gemaakt voor de periode na het jaarcontract geen waarde omdat deze altijd veranderen. De rechter oordeelt echter anders. De werkneemster was op de gebruikelijke uren ingeroosterd, zoals dat altijd het geval was. De werkgever was bovendien onduidelijk over de salarisbetaling, die na het einde van het jaarcontract plaatsvond. De werkgever vond het een eindafrekening, maar voor de rechter was het gewoon doorbetaling.

De werkgever wordt in bijna al zijn argumenten in het ongelijk gesteld. De kantonrechter oordeelt dat de werkneemster weer op gebruikelijke wijze haar werkzaamheden mag hervatten. Verder moet de werkgever voor een half jaar haar brutoloon doorbetalen.

Bron: Rechtbank Amsterdam
19 augustus 2016
ECLI:NL:RBAMS:2016:5281

Publicatiedatum 22/09/2016

Volg ons op social media