Tegen instructies in toch op vakantie gaan leidt niet tot ontslag

Terug

In de arbeidsovereenkomst van een werknemer staat vermeld dat vakantiedagen vóór 15 maart van het betreffende jaar moeten worden doorgegeven. In dat geval worden deze dagen in beginsel gehonoreerd.

De werknemer laat echter pas op 1 juni aan zijn leidinggevende weten dat hij de eerste drie weken van de zomervakantie vakantiedagen wil opnemen en dan blijkt dat een collega van de werknemer gedurende diezelfde periode ook met vakantie wil, hetgeen de werkgever verbiedt.

Daarop laat de werknemer weten dat hij toch op vakantie zal gaan, waarop werkgever de werknemer op 18 juni 2015 op non-actief stelt en aansluitend een ontslagprocedure start wegens verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsrelatie.

De rechter is van mening dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld, maar niet zodanig dat dit een grond voor ontslag oplevert. De werkgever valt namelijk ook een verwijt te maken nu zij de collega al oktober 2014 toestemming had gegeven om de eerste drie weken van de zomervakantie van 2015 vakantiedagen op te nemen en de werknemer hierover niet geïnformeerd is.

Bovendien, zo oordeelt de rechter, heeft de werkgever constructief overleg over deze kwestie onmogelijk gemaakt door de werknemer op non-actief te stellen. Van andere incidenten tijdens het dienstverband is evenmin sprake. De rechter wijst de ontslagaanvraag van de werkgever dan ook af.

Publicatiedatum 23/10/2015

Volg ons op social media