Termijn ontbinden vaststellingsovereenkomst

Terug

Vanaf 1 juli 2015 kan de werknemer, binnen 2 weken na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst, met een schriftelijke verklaring gericht aan zijn werkgever de vaststellingsovereenkomst ontbinden.

Als men de werknemer niet schriftelijk op deze mogelijkheid heeft geattendeerd, heeft werknemer 3 weken de tijd om terug te komen op een ondertekende vaststellingsovereenkomst.

Let wel goed op, indien de verklaring niet binnen de gestelde termijn is ontvangen kan werknemer de vaststellingsovereenkomst niet meer vernietigen.

HR Center adviseert u dan ook om vaststellingsovereenkomsten zoveel als mogelijk aan het begin van een maand te sluiten, teneinde een extra maand salaris te voorkomen.

Publicatiedatum 28/05/2015

Volg ons op social media