Tijdnormen huishoudelijke hulp

Terug

Tijdnormen huishoudelijke hulp Wmo dienen individueel te worden vastgesteld.

Veel gemeenten hebben de hulp in het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) teruggeschroefd. Vaak door te korten op tijd. Voor veel mensen betekent dat zij veel minder hulp krijgen.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat tijdsnormen best verlaagd mogen worden, maar dat per individueel geval moet worden bekeken of de geboden hulp afdoende is.

Publicatiedatum 27/05/2015

Volg ons op social media