Toch ontslagvergoeding voor lastpak?

Terug

Een werknemer is in dienst van een stichting. Deze stichting is onder andere afhankelijk van subsidies van het ministerie van OCW. De werknemer is senior financieel medewerker en sinds 2007 werkzaam bij de stichting. Vanaf 2009 verloopt de arbeidsverhouding moeizaam en zijn er tussen de partijen de nodige conflicten.

Conflicten stapelen zich op

Het blijkt dat de werknemer achter de rug van de directie om, het bestuur en het beleid afviel. Verder stapelen conflicten en aanvaringen zowel met collega’s als directie zich op en is de draagvlak tot samenwerking ver te zoeken. Ook de directeur wordt door de werknemer vaak in een kwaad daglicht gesteld naar externe partijen.

De relatie tussen de stichting en het ministerie van OCW wordt door toedoen van de werknemer op de proef gesteld en loopt volgens de werkgever steeds averij op. In 2014 noemde de werknemer zich hoofd Financiën terwijl hij dit niet was. Hierdoor ontstond een verkeerde indruk naar de buitenwereld.

Mediation haalt niets uit

De stichting noemt daarop nog enkele voorbeelden en concludeert dat de arbeidsovereenkomst onherstelbaar is verstoord en dat op basis van de g-grond de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden. Volgens de stichting is alle vertrouwen in de werknemer verloren. Er is geen draagvlak meer binnen de directie en mediation heeft niet tot een oplossing geleid. Ook zijn er geen herplaatsingsmogelijkheden meer.

Oeps: geen verbetertraject geboden

De werknemer vindt echter dat de verzochte ontbinding moet worden afgewezen. Zo niet dan wil hij een transitievergoeding en een billijke vergoeding van ruim 75.000 euro.

Volgens de kantonrechter kan de stichting zich aanrekenen dat het niet is begonnen met een verbetertraject en om door bijscholing en/of coaching tot verbetering te komen. Wel ziet de kantonrechter dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Er is ook naar oordeel van de rechter te weinig draagvlak voor een verdere samenwerking. De gevraagde ontbinding wordt dan ook gehonoreerd.

€ 20.000 euro ontslagvergoeding

Dan is er nog een discussie over een billijke vergoeding. Vooralsnog vindt de rechter dat de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld. Zo is er al die jaren niet geprobeerd om de arbeidsverhouding beter te krijgen en een verbetertraject te starten.

Maar ook de werknemer betuigt zich niet van goed werknemerschap. Dergelijk gedrag behoort in die functie niet geaccepteerd te worden. De gevraagde transitievergoeding wordt gematigd tot 20.000 euro.

Bron: Rechtbank Rotterdam
5 augustus 2016
ECLI:NL:RBROT:2016:5909

Publicatiedatum 27/09/2016

Volg ons op social media