Toch transitievergoeding voor verslaafde werknemer

Terug

De casus: werknemer ontslagen door verslaving.
De werknemer werkte als terminal operator op een grote en drukke containerterminal. Hij was verantwoordelijk voor het op- en afladen van zware ijzeren containers. Hierbij werd gebruikgemaakt van zware machines om deze te verplaatsen. Vanwege dit risicovolle werk, is veiligheid enorm van belang.

De werknemer was al meer dan 30 jaar in dienst op basis van een vast dienstverband. Jarenlang functioneerde de werknemer goed, maar sinds 2013 verslechterde zijn houding en was zijn functioneren vaak niet meer naar behoren. Ook maakte de werknemer een verwarde indruk: soms was hij actief, andere keren was hij ongeïnteresseerd. Verder zweette hij overmatig veel en zag er vaker verwaarloosd uit.

De leidinggevende vermoedde dat de werknemer drugs gebruikte. Na het confronteren, ontkende de werknemer drugs te gebruiken. Wel gaf hij aan dat zijn slecht functioneren kwam door problemen in zijn privésfeer. De werkgever stelde voor een traject te starten om het functioneren van zijn werknemer te verbeteren, maar de werknemer wilde hier niet aan meewerken. Ook weigerde hij mee te werken aan een drugstest. De werkgever gaf aan dat, als later blijkt dat werknemer toch drugs gebruikt en hier niet eerlijk over is geweest, er een grote kans was dat zijn dienstverband werd beëindigd.

Meewerken aan behandelplan
Uiteindelijk besloot de werknemer mee te werken aan het traject, maar niet aan de drugstest. Na onderzoek bleek dat de werknemer tegen een burn-out aanliep. Aan de hand van deze diagnose, werd er een behandelplan opgestart. Dit bestond uit gesprekken met een derde instantie om de situatie te verbeteren en de werknemer weer op de rails te krijgen.

Tijdens een tussentijdse evaluatie kwam naar voren dat de situatie nog niet verbeterd was. De werkgever besloot om hem voorlopig te schorsen. Tijdens deze schorsing had de werkgever een aantal regels opgesteld waar de werknemer zich aan moest houden om zijn herstel te bevorderen. Hij moest zich onder andere ziek melden, telefonisch bereikbaar zijn, en de behandeling bij de derde instantie voortzetten.

Weer aan het werk
Na een aantal weken besloot de bedrijfsarts dat de werknemer met aangepaste uren kon werken. Enkele maanden later veroorzaakte de werknemer op het werk een ongeluk. Hij reed in een voertuig en viel in slaap waardoor er een ongeval gebeurde. Pas op dit moment wilde de werknemer meewerken aan een drugstest. Hieruit bleek dat hij inderdaad onder invloed was van drugs.

Uitspraak rechter: ernstig verwijtbaar handelen
De rechter heeft geoordeeld dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en er geen recht is op een transitievergoeding. Verder mag de werkgever de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen zonder hierbij rekening te houden met de opzegtermijn.

Uitspraak hof: geen ernstig verwijtbaar handelen
De werknemer was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep. De zaak kwam voor het hof. Het hof stelde vast dat de arbeidsovereenkomst terecht is ontbonden. Het hof was het echter niet eens met het oordeel over ernstig verwijtbaar handelen. De werkgever had daarom wel de opzegtermijn in acht moeten nemen en de werknemer had toch recht op een transitievergoeding.

Redenaties van het hof waren dat de werknemer het grootste deel van de tijd dat hij werkzaam was, wel goed functioneerde. Het slecht functioneren komt volgens het hof vanwege de privéproblemen die al geruime tijd meespeelden. Verder speelde mee dat de werknemer kampte met een fysieke burn-out. Het hof kan niet uitsluiten dat het ongeluk dat de werknemer veroorzaakte door de burn-out kwam en niet door het drugsgebruik. Zelfs als dit wel door drugsgebruik veroorzaakt werd, was er volgens het hof nog steeds geen sprake van verwijtbaar handelen.

Werknemer toch recht op transitievergoeding
Uit deze zaak blijkt dat de werknemer wel degelijk recht heeft op een transitievergoeding, ondanks de drugsverslaving. Dit soort uitspraken kunnen in de toekomst van groot belang zijn. Uitspraken van een rechter, of zoals in deze zaak van het hof, bieden namelijk houvast bij andere rechtszaken.

In dit geval was er sprake van een vast dienstverband en functioneerde de werknemer al jaren naar behoren. De werknemer gebruikte geen drugs op de werkvloer, maar als dit wel zo was kon dit een reden zijn voor ontslag op staande voet. Ook is er dan geen sprake van een transitievergoeding.

Publicatiedatum 15/11/2016

Volg ons op social media