Top 5 meest gemaakte fouten bij ontslag

Terug

1. Werkgever zomaar geloven
Een werkgever weet ook niet altijd wat de wettelijke regels zijn die gelden bij ontslag. Het is daarom zaak je werkgever niet op zijn blauwe ogen te vertrouwen. Er hoeft niet per se sprake te zijn van een leugen, maar vergeet niet dat een werkgever in zijn eigen voordeel handelt. Zo kan je werkgever je voorspiegelen dat je ontslag is ingegeven door bedrijfseconomische redenen, omdat je ontslag hem dan nauwelijks iets kost. Het is dan maar de vraag of hier echt sprake van is.

2. Iets ondertekenen
Misschien wel de belangrijkste stelregel bij dreigend ontslag: zet nergens je handtekening onder. Dat doe je pas nadat je je uitvoerig door een jurist hebt laten voorlichten. Heb je eenmaal getekend, dan zit je hier namelijk normaal gesproken aan vast. Omdat een werkgever bij dreigend ontslag haast heeft, zal hij je vaak onder druk zetten om te tekenen. Houd dan je hoofd koel en geef duidelijk aan dat je tijd nodig hebt om alles op een rijtje te zetten.

3. Niets op schrift stellen
Op het moment dat je op de hoogte bent van je dreigend ontslag, zorg er dan voor dat je de hele gang van zaken op papier zet. Stuur een kopie hiervan naar je werkgever. Komt een ontslag tot een rechtszaak, dan is het namelijk belangrijk dat je kunt aantonen hoe de gang van zaken was toen je op de hoogte werd gesteld van het ontslag.

4. Niet meer naar werk gaan
Een veel gemaakte fout is dat een werknemer zo gefrustreerd is door het dreigende ontslag, dat hij weigert nog naar zijn werk te gaan of zich ziek meldt. Doe dit niet, tenzij je het lichamelijk of geestelijk echt niet meer aan kan. Neem in dat geval zelf contact op met de bedrijfsarts en wacht niet af. Een werknemer die bij dreigend ontslag zonder goede reden niet meer opdaagt, verliest zijn sterke rechtspositie.

5. Geen juridische bijstand zoeken
We gaven al aan dat het zeer belangrijk is om bij dreigend ontslag professionele hulp te zoeken. Dit hoeft niet per se een dure advocaat te zijn. Ook een arbeidsjurist kan je prima ter zijde staan. Alleen dan ben je ervan verzekerd je positie als werknemer zo sterk mogelijk te houden.

Publicatiedatum 17/06/2015

Volg ons op social media