Transitievergoeding ook nog vlak voor pensioen betalen?

Terug

Een docent Frans wordt met toestemming van het UWV ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De werkgever vindt dat hij geen transitievergoeding hoeft te betalen omdat de docent bijna met pensioen gaat. De werknemer is het daar niet mee eens en stapt naar de rechter om een volledige vergoeding te eisen. Die oordeelt dat docent recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. De werknemer is het met deze uitspraak ook niet eens en gaat in hoger beroep.

Hoe het afloopt
De kantonrechter oordeelt dat de docent slechts recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. Er mag worden aangenomen dat deze werknemer, gezien zijn leeftijd en zijn IVA-uitkering, geen andere baan meer zal vinden voordat hij de AOW-leeftijd bereikt. Daarom is zijn situatie vergelijkbaar met die van iemand die tijdens het ontslag die leeftijd wel al heeft bereikt, aldus de rechter. Iemand die ontslagen wordt als hij de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft volgens de wet geen recht op een transitievergoeding. Maar de kantonrechter vindt de vergelijking niet helemaal terecht omdat de docent door de IVA-uitkering een lager inkomen ontvangt in de periode tot aan zijn AOW. Daarom kent de kantonrechter de docent een gedeeltelijke transitievergoeding toe van 25.000 euro in plaats van de gevorderde ruim 73.000 euro.

Hoger beroep
In hoger beroep maakt het hof korte metten met deze redenering. De kantonrechter heeft niet de bevoegdheid de hoogte van een transitievergoeding te bepalen, zo oordeelt het hof. Ook niet als die vergoeding niet in verhouding lijkt te staan tot het inkomensverlies (in dit geval 6.000 euro). Daarnaast heeft de kantonrechter volgens het hof ten onrechte aangenomen dat de docent geen andere baan meer zou vinden omdat hij een IVA-uitkering krijgt. Het kan zomaar zijn dat de situatie van de docent verbetert. De transitievergoeding is ook bedoeld om bij te dragen aan het vinden van een andere baan, ook bij langdurige zieke werknemers. Daarnaast is een uitzondering voor langdurige zieke werknemers ook in strijd met het beginsel van gelijke behandeling. Het hof kent de volledige transitievergoeding van 73.541,42 euro toe.

In de praktijk
De werkgever had het dienstverband van de docent slapend kunnen houden. In 2018 bereikt deze werknemer namelijk de AOW-leeftijd en had de werkgever bij een ontslag wegens het bereiken van de pensioenleeftijd geen transitievergoeding hoeven te betalen.

ECLI:NL:GHSHE:2017:326313 juli 2017.

Publicatiedatum 02/01/2018
Transitievergoeding ook nog vlak voor pensioen betalen?

Volg ons op social media