Transitievergoeding werknemer vervalt bij faillissement en surseance?

Terug

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 krijgen werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tot een einde komt, recht op een transitievergoeding. Er blijkt echter onduidelijkheid te bestaan over de vraag wat er met deze vergoeding gebeurt op het moment dat de (ex­)werkgever in surseance of faillissement terechtkomt.

Zou het zo zijn dat het recht op een transitievergoeding geheel vervalt bij surseance of faillissement, dan kan dat betekenen dat vooral de surseance in de toekomst een instrument kan worden om de kosten van de sanering van boventallig personeel omlaag te brengen.

Publicatiedatum 18/06/2015

Volg ons op social media