Uitstel compensatie transitievergoeding bij ontslag arbeidsongeschikte werknemers

Terug

Nog steeds blijft het voornemen van Minister Asscher om werkgevers te compenseren voor het betalen van (transitie)vergoedingen bij het eindigen van arbeidsovereenkomsten met langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Deze werknemers zullen hun recht op een transitievergoeding behouden, maar de werkgevers zullen hiervoor worden gecompenseerd vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds.

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de nieuwe wet was 1 januari 2018, echter heeft Minister Asscher aangekondigd dat deze naar verwachting pas per 1 januari 2019 zal ingaan. Volgens de Minister zullen de gevolgen hiervan beperkt zijn, omdat het wetsvoorstel erin voorziet dat ook ontslagvergoedingen die zijn betaald in de periode tussen 1 juli 2015 en de inwerkingtredingsdatum van de wet zullen worden gecompenseerd.

Voor een aantal werkgevers kan dit echter wel degelijk gevolgen hebben. Tot die tijd zullen zij immers de (transitie)vergoedingen moeten voorschieten en niet alle werkgevers zijn daartoe in staat. Bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding kan bovendien geen rekening worden gehouden met de financiële situatie van de werkgever indien de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Indien het betalen van de transitievergoeding leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering van de werkgever kan de transitievergoeding onder omstandigheden wel in termijnen worden betaald. Het nadeel hiervan is, is dat de vergoeding kan worden verhoogd. De minister heeft in de parlementaire geschiedenis aangegeven dat deze verhoging gelijk zal zijn aan de wettelijke rente. Deze is thans 2%. Het is niet duidelijk of een werkgever ook voor deze verhoging zal worden gecompenseerd. Het lijkt erop dat dit niet het geval is, nu in het voorstel staat dat niet meer aan compensatie zal worden betaald dan de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt.

Zolang het wetsvoorstel nog niet is aangenomen en de wet nog niet in werking is getreden, zal het in dienst houden (lees: slapend) van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer dan ook voor sommige werknemers een aantrekkelijk alternatief blijven.

Publicatiedatum 23/01/2017

Volg ons op social media