UWV formulieren per 1 juli 2016

Terug

Met ingang van 1 juli 2016 wijzigen de formulieren die het UWV hanteert voor het ontslag van een langdurige arbeidsongeschikte werknemer. Tot 1 juli 2016 hanteerde het UWV hiervoor gestructureerde aanvraagformulieren in pdf-format.

Vanaf 1 juli 2016 wordt hiervoor gebruik gemaakt van webformulieren. Men gaat er vanuit dat dit de klantvriendelijkheid verhoogt, onder meer doordat de webformulieren de mogelijkheid bieden om nadere uitleg te geven over de gestelde vragen.
Verder is het de bedoeling dat hiermee zoveel als mogelijk wordt voorkomen dat onvolledige aanvragen worden ingediend doordat gebruik gemaakt wordt van pop up blokkades. Ten slotte is de idee dat op deze manier een gerichter en meer toegankelijk overzicht wordt gegeven van de gevraagde informatie.

Niet van toepassing zijnde vragen blijven bijvoorbeeld onzichtbaar.

Publicatiedatum 19/12/2016

Volg ons op social media