Valgevaar in de opera: een steiger op het podium? (bron: mr. R. Olivier)

Terug

Bij het verrichten van arbeid moet het valgevaar worden voorkomen, dat volgt uit art. 3.16 Arbeidsomstandighedenbesluit. Niet alleen bij voor de hand liggende arbeid op hoogte, zoals werkzaamheden in de bouw, maar bijvoorbeeld ook bij toneel- en theatervoorstellingen, opera’s en silk-rope acts moet het valgevaar worden belet.

Bij theater en toneelvoorstellingen speelt, anders dan bij in ieder geval het grootste deel van bouwwerkzaamheden, het artistieke aspect een rol bij de werkomgeving waarbinnen arbeid wordt verricht. Het kan in dergelijke gevallen afdoen aan de artistieke waarde van de voorstelling als er bijvoorbeeld steigers of hekken in het decor moeten worden ingepast. Of te wel: het ziet er niet als er een steiger midden op het podium staat. De vraag laat zich dan ook stellen hoe bij dergelijke podiumkunsten moet worden omgegaan met valgevaar.

Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) over een aan de Nationale Opera opgelegde bestuurlijke boete van €18.000,- geeft daarover meer handvatten. In de zaak die tot deze uitspraak heeft geleid zou de Nationale Opera tijdens de generale repetitie van de opera Siegfried van Wagner het valgevaar voor de acteurs en in het bijzonder de Waldvogel niet hebben voorkomen. Volgens de Inspectie SZW was daarom sprake van een overtreding van art. 3.16 Arbeidsomstandighedenbesluit.

Publicatiedatum 05/11/2017
Valgevaar in de opera: een steiger op het podium? (bron: mr. R. Olivier)

Volg ons op social media