Veel onduidelijkheid over concurrentiebeding in WWZ (Wet Werk en Zekerheid)

Terug

Met de Wet werk en zekerheid (WWZ) verandert per 1 januari 2015 ook het concurrentiebeding van flexwerkers. In contracten voor bepaalde tijd mag dan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Alleen in bepaalde gevallen mag hiervan worden afgeweken. n de nieuwe wet staat: De werkgever moet aantonen dat 'op grond van zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen het toch noodzakelijk is om een concurrentiebeding overeen te komen'. Dit belang moet aanwezig zijn op twee momenten: het moment van aangaan van het beding en het moment dat de werkgever er een beroep op wil doen. Het bedrijf moet goed onderbouwen om welke belangen het gaat en waarom die een concurrentiebeding vereisen. Daarnaast staat in de wet dat die afwegingen van tevoren aan de werknemer 'kenbaar zijn gemaakt'. Juristen vegen nu al de vloer aan met de omschrijvingen in het artikel. Want ze bieden geen inhoudelijke aanknopingspunten. Als een rechter het beding moet beoordelen, zo voorspelt docent arbeidsrecht Alexander Jansen van de Radboud Universiteit, dan hoeft die slechts naar drie zaken kijken. 1. Is de werknemer meerderjarig? 2. Is het beding schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst? 3. Is de afweging van tevoren aan de werknemer kenbaar gemaakt?
Publicatiedatum 25/08/2014

Volg ons op social media