Veiligere werkplek door ergonomie

Terug

Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd.n de werkomgeving gaat ergonomie over werksituaties, het functioneren van mensen daarin en de invloed van de werkplek, de werkomstandigheden, de organisatie, de samenwerking met collega's en het gebruik van machines en hulpmiddelen. Wanneer werknemers hun werk ergonomisch verantwoord kunnen doen, dan betekent dit dat het werk zo efficiënt mogelijke n zonder gezondheidsklachten en veiligheidsrisico's uitgevoerd kan worden.
Publicatiedatum 25/10/2013

Volg ons op social media