Vergoeding voor familie na bedrijfsongeval

Terug

Bij ernstig letsel of overlijden ten gevolge van een bedrijfsongeval hebben de naasten van een werknemer straks mogelijk recht op een vergoeding voor de immateriële schade. Dit blijkt uit het wetsvoorstel Affectieschade dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. De hoogte van de vergoeding varieert van € 12.500 tot € 20.000 en is afhankelijk van de situatie en de relatie die de naaste met het slachtoffer heeft.

Bij overlijden is de vergoeding bijvoorbeeld altijd € 2.500 hoger dan bij een ernstig of blijvend letsel.

Aansprakelijke partij is verplicht schadevergoeding te betalen

Het wetsvoorstel Affectieschade heeft naast bedrijfsongevallen ook betrekking op bijvoorbeeld verkeersongevallen of schade door medische fouten. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) verzorgt de uitkering van de vergoeding maar zal deze zo veel mogelijk verhalen op de aansprakelijke partij. Deze is wettelijk verplicht te betalen. Overigens moet het wetsvoorstel nog wel worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer, dus de maatregelen zijn nog niet definitief.

Publicatiedatum 03/08/2015

Volg ons op social media