Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt afgeschaft per 1 mei 2016

Terug

In het verleden kon de opdrachtnemer een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) bij de belastingdienst aanvragen, welke voor een kalenderjaar werd verleend. De opdrachtgever wist dan zeker dat hij bij de betaling aan de opdrachtnemer geen loonheffing hoefde in te houden.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen per die datum werken met modelovereenkomsten van de belastingdienst (bijvoorbeeld door te verwijzen naar de codering van een bepaalde modelovereenkomst), of zij kunnen overeenkomsten die op hun situatie zijn toegespitst naar de belastingdienst sturen ter beoordeling.

De opdrachtgever hoeft geen loonheffing in te houden indien hij en de opdrachtnemer een modelovereenkomst óf een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten gebruiken.

Het voordeel van deze “nieuwe” overeenkomsten is dat deze overeenkomst maar één keer hoeft te worden gesloten, terwijl de VAR ieder jaar moest worden aangevraagd. Ook hoeft er geen nieuwe overeenkomst te worden gesloten als de opdrachtnemer andere werkzaamheden gaat verrichten (waarvoor voorheen steeds een nieuwe VAR moest worden aangevraagd).

Er geldt ook een overgangsregeling. Tot 1 mei 2016 mogen opdrachtnemers hun VAR’s voor 2014 of 2015 blijven gebruiken als zij geen andere werkzaamheden gaan verrichten. Indien een opdrachtnemer andere werkzaamheden gaat verrichten bij een bestaande opdrachtgever, of werkzaamheden gaat verrichten voor een nieuwe opdrachtgever, kunnen de opdrachtgever en -nemer ook vóór 1 mei 2016 een (model)overeenkomst sluiten.

Publicatiedatum 29/03/2016

Volg ons op social media