Verpleegkundige gunt alcoholistische patiënt in gesloten inrichting glas wijn

Terug

Een alcoholische patiënt die gedwongen opgenomen was werd in een gesloten inrichting in zeer beschonken toestand aangetroffen. Een verpleegkundige had de patiënte tijdens een wandeling toegestaan om een glas wijn te drinken. Een paar dagen later liep de patiënte weg om zich ergens volledig te bezatten. Nadat de familie een klacht indiende diende werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de verpleegkundige bij de kantonrechter in.

De kantonrechter vond de misstap van de verpleegkundige niet voldoende voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst en wees het verzoek af. Nadat de werkgever hoger beroep instelde oordeelde het gerechtshof eveneens dat er onvoldoende reden was voor ontslag. Het hof oordeelde dat de verpleegkundige inderdaad had nagelaten om de alcoholconsumptie te melden, maar niet verweten kon worden dat de patiënte later weggelopen was.

Ook de arbeidsverhouding was volgens het hof niet verstoord: van een professionele zorgverlener op het vlak van de psychiatrie mag worden verwacht dat zij serieuze pogingen doet om de ontstane (wederzijdse) vertrouwensbreuk te helen. Er is namelijk ook wat af te dingen op de beslissing van de psychiater om de wandeling in eerste instantie toe te staan.

De verpleegkundige kon dus gewoon in dienst blijven van de zorginstelling.

Publicatiedatum 02/01/2018
Verpleegkundige gunt alcoholistische patiënt in gesloten inrichting glas wijn

Volg ons op social media