Verstoorde arbeidsrelatie en billijke vergoeding € 15.000,-

Terug

Er was sprake van een verstoorde arbeidsrelatie tussen partijen. De arbeidsverhouding was verstoord geraakt door de voortdurende discussie over de ziekte van de werknemer en zijn verplichting om al dan niet op het werk te verschijnen, meer in het bijzonder de opstelling van partijen in dit kader. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst onder toekenning van de transitievergoeding van € 3.314,34 . Daarnaast zag de kantonrechter aanleiding om aan de werknemer een billijke vergoeding toe te kennen.

De kantonrechter oordeelde dat de werkgever haar verplichtingen als goed werkgever in ernstige mate had geschonden. Dit leidde uiteindelijk tot ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Over de hoogte van de toe te kennen billijke vergoeding overwoog de kantonrechter dat als ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, de werknemer hiervoor gecompenseerd dient te worden, ook om dergelijk handelen of nalaten van de werkgever te voorkomen. Uitgaande van de uitzonderlijke omstandigheden van het geval en de financiële situatie van de werkgever, stelde de kantonrechter de billijke vergoeding vast op een bedrag van € 15.000,- bruto.

Publicatiedatum 28/12/2016

Volg ons op social media